بازدیدها: 101

هویت شما در ابتدای ثبت نام در سایت وب مانی مشخص نیست. بنا براین برای بهره مندی از امکانات بیشتر این سایت و البته جهت انجام تراکنش های با امنیت بالاتر می بایست حساب خود را ارتقا دهید.
https://www.wmtransfer.com/

آلیاس پاسپورت (Alias Passport):این پاسپورت که به صورت رایگان و در ابتدای ساخت اکانت در وب‌مانی، بصورت اتوماتیک به هرحساب اختصاص داده میشود، نیاز به تایید هویت و ارسال مدرک شناسایی ندارد و شما میتوانید از یکسری از امکانات وب‌مانی بصورت محدود، استفاده کنید.

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

محدودیت آلیاس پاسپورت وب مانی

فرمال پاسپورت (Formal Passport):این نوع از پاسپورت نیز رایگان است. اما در این سطح شما می بایست، اطلاعات خود را وارد سایت کنید و با ارسال اسکن پاسپورت، این اطلاعات را تایید کنید.  در این سطح شما می توانید از امکانات بیشتری استفاده کنید، اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد.

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

محدودیت فرمال پاسپورت وب مانی

اینیشیال پاسپورت (Initial Passport):این سطح از پاسپورت رایگان نیست و به کسانی تعلق میگیرد که فرمال پاسپورت دارند و می بایست برای دریافت این پاسپورت اطلاعاتی را در اختیار سایت وب مانی قرار داده و به یکی از نمایندگی های تعیین شده در سایت وب مانی برای دریافت اینیشیال پاسپورت مراجعه کنند.

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

محدودیت اینیشیال پاسپورت وب مانی

پرسنال پاسپورت (Personal Passport): پس از دریافت این سطح حساب شما محدودیتی ندارد. برای ارتقا نوع پاسپورت خود در این حالت می بایست پس از پرداخت 50 دلار به سایت وب مانی به یکی ازنمایندگی های تعیین شده در سایت وب مانی برای دریافت پرسنال پاسپورت مراجعه کنید و درخواست خود را ثبت کنید.
https://blog.farhadexchange.com/1398/11/29/نحوه-دریافت-پرسنال-پاسپورت/

این نوع از پاسپورت برای جا به جایی دلار محدودیتی ندارد:

لازم به ذکر است یکی از نمایندگی های مورد تایید سایت وب مانی فرهاد اکسچنج می باشد:

این نوع از پاسپورت وب مانی را می توانید توسط سایت ما دریافت کنید

انواع دیگری از پاسپورت نیز در وب مانی وجود دارد که نیاز دارند در ابتدا حساب شما پرسنال شده باشد.

این پاسپورت ها عبارت اند از:

  • (Merchant Passport)
  • (Capitaller Passport)
  • (Developer Passport)
  • (Registrar  WM-Passport)
  • (Service Passport)