نحوه ارتقاء پاسپورت آلیاس به پاسپورت فرمال

پاسپورت ها در سیستم وب مانی به معنای اعتبار صاحب آن حساب است و هر چه درجه آن بالاتر باشد اعتبار آن شخص بیشتر است. پس از آلیاس پاسپورت فرمال وجود دارد که از ارزش مکانی بالاتری برخوردار است ولی این پاسپورت نیز به هیچ عنوان شاخص خوبی برای تشخیص فرد قابل اعتماد با فرد کلاهبردار نیست … ادامه خواندن نحوه ارتقاء پاسپورت آلیاس به پاسپورت فرمال